Den gode bussjåfør

Det kan være krevende å være bussjåfør. Hvorfor er det slik? Forventer passasjerene for mye av sjåføren?
Passengers Arguing With Bus Driver
Uansett arbeidsforhold, tidspress på rutene, rushtrafikk og annet… Hva skal til for å gjøre passasjerene til fornøyde reisende? Her er noen tips.

Den gode sjåfør:

 • sørger for at bussen følger ruteplanen
 • kjører i alle fall ikke før oppsatt tid fra holdeplassen
 • opplyser over høyttaler om avvik fra ruteplanen og beklager dette
 • kan navnene på holdeplassene på ruta
 • kan noen ganger, om bussen likevel står på holdeplassen og venter på grønt lys, åpne døra for flere passasjerer
 • smiler og er vennlig
 • som ikke kan svarene på alle spørsmål, smiler og svarer vennlig likevel
 • viser at han ønsker å kjøre passasjerer
 • er konsentrert om kjøringen
 • fikler ikke med mobilen
  spiser ikke matpakka
  drikker ikke ustanselig av vannflaska si

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive