Melde fra om fallulykke

Du ringer 113 for å melde en ulykke. Fall fra tak.
Gå sammen to og to og øv på en slik samtale.

Hva sier du først? Skal du presentere deg?
Ja, du må begynne med å si hvem du er.

Skal du oppgi adressen?
Det er viktig å oppgi adressen slik at utrykningskjøretøy kan komme fram så fort som mulig.
Før du ringer sjekker om du kjenner den helt nøyaktige adressen.

Hva annet skal du si? Hvordan forklarer du det som skjedde og skaden?
Du forteller så godt du kan hva som har skjedd. De som sitter i vakttelefonen vet godt hva de skal spørre om, så du trenger ikke tenke over om du husker alt.

Ikke vær redd for at du ikke skal klare å gjøre alt riktig.
De som svarer på telefonen vet akkurat hvordan du har det og vil ta vare på deg også.

Under blikkenslager – her – finner du en litt annen versjon av denne teksten.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive