Ulykke – hjelp, jeg må varsle

I Norge er det mange regler som er laget for å unngå arbeidsulykker. De som arbeider på tak må derfor følge strenge regler. Det er påbudt å sikre arbeiderne med seler. Noen arbeidere eller arbeidsgivere omgår reglene. Dette kan lett føre til ulykker.

the roof of a house is newly set, roofers at work
På dette bilde ser vi arbeidere som er god sikret mot fall når de arbeider i høyden (her: på taket).

Tenk om du var den som oppdaget ei fallulykke! Du er da den som må ta ansvar og ringe 113 for å melde fra om fall fra tak. Heldigvis er dette bare en tenkt situasjon.
Her kan du trene så du er parat til å gjøre det riktige dersom ulykka er ute.

Gå sammen to og to og øv på en slik samtale.

  • Hva sier du først?
  • Skal du presentere deg?
  • Skal du oppgi adressen?
  • Kjenner du adressen?
  • Hva annet skal du si?
  • Hvordan forklarer du skaden?
  • Trenger du å forklare?
  • Du får mange spørsmål, klarer du å svare på slike spørsmål?

Det aller viktigste er vi sikkert enige om: Du presenterer deg først med navn, og så forteller du hvorfor du ringer, og oppgir nøyaktig adresse til stedet.
Deretter vil du få forskjellige spørsmål fra vaktsentralen som du må svare på etter beste evne.

Tenk over og diskuter med andre
Alle reglene er laget for at arbeiderne skal ha en tryggest mulig arbeidsplass. Hvorfor er det da mange som omgår reglene?
Her er det nok ord og uttrykk som du kanskje må se nærmere på.

Under Tømrer her – kan du lese en liknende fremgangsmåte for å ringe 113.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive