Hvilke arbeidsoppgaver har en rørlegger?

Har du lyst til å bli rørlegger?
Det er fint, for rørleggere vil vi trenge mange av også i framtida. Dersom du er praktisk anlagt og har interesse for å skru og montere, er dette yrket kanskje noe for deg.

Det tar fire og et halvt år å utdanne seg til rørlegger, og det er flere veier å gå etter endt ungdomsskole. Det kan du lese mer om på StudentTorge.no
Når du får svennebrev som rørlegger, regnes du som ekspert på rørtekniske installasjoner.

En del av oppgavene består i å tilpasse, montere installere og reparere sanitær- og varmeanlegg (VVS). Og vi tenker ofte kanskje at en rørlegger er en som rehabiliterer badet vårt ved å monterer nye kraner og toalett. Men arbeidet til en rørlegger er mye mer enn dette. Når du ser på punktene under, vil du legge merke til at rørleggernes arbeidsoppgaver er mange og varierte.

Vanlige arbeidsoppgaver for rørleggeren:

  • installere vann- og avløpsledninger
  • montere ledningsnett, utstyr og armatur i sanitæranlegg
  • installere ledningsnett, utstyr og armatur i vannbårne varmeanlegg
  • montere andre anlegg som for eksempel gass-, sprinkler-, trykkluft- og isvannsanlegg
  • utføre servicearbeid

Du kan arbeide i et rørleggerfirma der du som oftest arbeider inne og med installasjoner i våtrom. Eller du kan arbeide mer ute med å montere større ledningsnett. Det er mulig å kombinere rørleggeryrket med dykking, og utføre rørleggerarbeid under vann.

I hele læretiden blir du fulgt opp av bedriften eller et opplæringskontor som sørger for en riktig balanse mellom teori og praksis. Det er helt avgjørende at du kan nok teori, for rørleggeryrket er underlagt strenge lover og forskrifter. Det stilles derfor høye krav til rørleggerens faglige kunnskaper. Som lærling i en bedrift må du gradvis får mer og mer ansvar for de praktiske arbeidsoppgavene du utfører også.

Videre arbeid

  • Forstår du alle orda i teksten? Dersom ikke må du slå opp orda i ordlista eller spørre om noen vil forklare for deg.
  • Diskuter med andre hvorfor det er viktig med strenge regler og forskrifter når du arbeider som rørlegger.

Kilde: Skrevet etter ide fra StudentTorge.no

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive