Høres nesten like ut, skrives forskjellig

Det skal ikke være lett, tenker noen av oss. Hvorfor er det så mange ord som høres like, eller nesten like ut, men som skrives så forskjellig? Svaret er at disse orda hører til forskjellige opphavsord.Det er ikke så enkelt alltid å vite hvilke ord som er av samme slekt. Vi må rett og slett lære det.

Eksempel
Jeg skulle gjerne hatt en hjerne som gjorde meg trygg på rettskrivingen!
Brain
Hvordan skal vi klare å huske at det er hjernen inne i hodet som skal skrives med hj? Kanskje kan vi prøve å se for oss et bilde av hjerne og tenke hj sammen med dette? Kanskje kan vi koble flere ord sammen med hjernen.

Eksempel
hjernemasse, hjernestamme, hjerneslag, hjerneblødning, hjerneskalle

Hva med ordet gjerne?
Gjerne er et adverb – som blant annet kan bety jeg gjør noe med glede, gladelig

  • jeg tar gjerne en kopp te
  • jeg gjør det gjerne
Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive