Øve på ord som lyder likt

Hvilket ord passer i setningene under?
Når du arbeider med disse orda, prøv å lage dine egne regler som gjør at du kan skille orda fra hverandre skriftlig.

1 slått – slott

Ariel bor i et ………. .
Arne hadde ………. Jacob i ludo.

Hvordan kan vi huske forskjellen på disse orda?
Hva kommer ordet slått av? Jo, det kommer av ordet slå.
å slå – jeg slår ham i- i går slo jeg ham – jeg har slått ham.

Dersom noen forteller deg at de har vært med i slåtten, betyr det at de har deltatt i arbeidet med å slå gress som skal bli fór til dyra. Slaatten

2 låve – love

Høyet ligger på ………. .
Jeg kan ikke ………. at jeg kommer presis.

Two Old Barns On An Autumn Field

Finner du noen regler for deg selv?
Du kan også prøve å slå opp ordet love i ordboka og se om noen av synonymene vil hjelpe deg å huske skrivemåten.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive