Her er det flere ord å øve på

På forrige side fikk du noen ideer til hvordan du kunne lage egne regler for å huske skrivemåten på ord som lyder likt. Disse reglene var:

  • å finne ut hvor ordet kommer fra
  • å lage bilder
  • å slå opp ord og lese om synonymer

Kan hende har du andre regler som fungerer best for deg. Det viktigste er at du aktivt tenker over hvorfor du blander skrivemåten på disse orda.

hjort – gjort
Det var en nydelig ………. som hadde ………. hagen til en slagmark.
spise – spisse
Den ………. kniven er det farlig å ………. med.
midt – mitt
Hun var ………. i en telefonsamtale da hun plutselig skrev på visittkortet ………. .
jorde – gjorde
Elgen ………. ugagn ute på et ………. .
sann – sand
“Du er ikke ……….!” ropte mannen da hun tråkket inn på det nybonede gulvet med ………. i sandalene.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive