Norske sanger som handler om personer

I Norge fins det svært mange sanger som handler om personer. Det trenger ikke være sanger om en bestemt Per eller Kari. Navna er kanskje brukt fordi de var populære den gangen sangene ble laget.
* Trykk på stjernemerkene bak hver sang for å høre dem på YouTube.

Inga Litimor på handkvern i kongsgarden mol *
Ung Åslaug gjekk i bjørkaskog *
Astri mi Astri som eine heldt tå meg. * og et annet eksempel **
Per spelmann, han hadde ei einaste ku *
Pål sine høner på haugen utsleppte *
Knut prøver fiskelykken *
Liti Kjersti ho var seg so lite eit viv *
Kari og Mari statt upp no * Her er det litt om seterdrift også.
Bendik og Årolilja * eller denne versjonen **
Olav og Kari YouTube har ikke absolutt alt. Her finner vi ingen sang som passer.
Veslemøy *
Solveigs sang *
Margith Hjukse * eller også denne versjonen **
Gjendines bådnlåt *
Villemann og Magnhild *
Eg heiter Håvard Hedde
* og et annet eksempel **
Ingrid Sletten fra Sillejord
Lille Petter edderkopp
Eg heiter Anne Knutsdotter
*
Kjære du mi Randi
*

Oppgave
Det fins nok mange flere slike sanger. Snakk med noen og lag en liste med sangene dere vet om.
Nb! Noen lenker dør etter en stund, dersom du oppdager det, kan du søke opp sangene på nytt.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive