Fire viktige ord i jobben din

Når du arbeider som pleiemedhjelper kan det hende du er litt usikker på betydningen av orda vi tar for oss her. Alle orda er opprinnelig greske. Vi sier at den moderne legekunsten begynte da Hippokrates levde. Hippokrates blir kalt legekunstens far.

Den som synes det er vanskelig å huske nye ord, kan bruke ulike triks for å huske bedre. Et triks kan være å bruke de nye orda inn i en kjent historie.
De fleste har en gang vært syk og må til legen.

Når du går til legen fordi du er syk, er det fordi du mener at noe i kroppen ikke fungerer som det skal.For å kunne behandle deg må legen høre nærmere om hva som har skjedd før du kom til lege og legen ber deg beskrive opplevelsene du har av hva som er galt.Deretter vil legen ta noen prøver for å kunne behandle deg riktig. Avhengig av hva legen hører du har å si og hva prøvene viser, vil legen kunne si hva som feiler deg. Når det gjelder de vanligste og enkle sykdommene vil legen kunne anslå noe om hvor lenge sykdommen kommer til å vare. Men det er ikke alltid dette stemmer.

I denne teksten har vi beskrevet med en del ord hvordan et sykdomsforløp og besøk til legen arter seg. Kan du lage denne historien kortere ved å bytte ut noen ord med orda under.
Symptomer
Anamnese
Diagnose
Prognose
Gi eksempler noen symptomer?
Hva betyr å ta en anamnese?
Gi eksempler på tre ulike diagnose?
Hva betyr å gi en prognose?

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive