God service

Gi eksempler på hva du mener er god service og dårlig service.
Synes du det er viktig å yte god service?
Hva gjør du når du gir god service?
Snakk sammen med andre om dette.

COLOURBOX23929182 mindre
Gi eksempler på hva du mener er god service i disse bransjene. Hvordan handler
bussjåføren
renholdsoperatøren
butikkassistenten
når de yter god servise? Kan du gi eksempler på dårlig service også?

Her finner du en tekst som handler om god service.

Et nettsted for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive